20 minutes

20 minuti dopo l’orario di apertura – 20 minutes after the opening time #Italy #3rd-world #Italia #terzomondo #poste (at Poste Italiane Guidonia Montecelio)